Careers

עו"ד - משפטי ציבורי (מכרזים ותאגידים עירוניים)

מיתר, עורכי-דין

About The Position

  • ליווי משפטי שוטף של חברות עירוניות, חברות ממשלתיות ותאגידי מים במגוון תחומי הפעילות שלהן.
  • מכרזים: כתיבת חוזים ומכרזים, ליווי וניהול הליכי המכרז על כל שלביו לרבות איסוף מידע, בדיקת ההצעות, ניסוח מסמכים, הכנת חוות דעת והמלצות לוועדת המכרזים.
  • ליווי משפטי של דירקטוריונים, וועדות ביקורת, וועדות כספים ו-וועדות מכרזים.
  • הכנת חוות דעת בנושאים שונים בתחום המשפט הציבורי, לרבות בתחום המכרז.
  • ליווי הליכי איתור לנושאי משרה בכירים.

Requirements

  • 3-2 שנות ניסיון כעורכ/ת דין בתחום המשפט הציבורי, לרבות תאגידים עירוניים, מכרזים והתקשרויות.
  • הכרות מעמיקה של חוק חובת המכרזים והתקנות על פיו.
  • כושר ביטוי גבוה בכתב ובעל פה, סדר וארגון.
  • יכולת עבודה בצוות.

Apply for this position